TAARIFA KWA UMMA-Maombi ya Leseni kujihusisha na Mkondo wa Chini wa Sekta ya Mafuta ya Petroli

Kutokana na kifungu cha 19(4) cha Sheria ya EWURA, Sura Namba 414 ya Sheria za Tanzania, taarifa inatolewa kwa umma kwamba, wafuatao wameomba leseni kujihusisha na mkondo wa chini wa sekta ya mafuta ya petroli. Hivyo basi;Mtu yeyote au kikundi cha watu wenye pingamizi kwa mwombaji yeyote wa leseni hapo juu kwamba asipewe leseni, anatakiwa kuwakilisha pingamizi hilo kwa EWURA ndani ya siku ishirini na moja (21) kuanzia tarehe ya tangazo hili kupitia anwani tajwa hapa chini. Soma Zaidi:TAARIFA KWA UMMA-Maombi ya Leseni ya kujihusisha na Mkondo wa Chini wa Sekta ya Mafuta ya Petroli

__________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *