TANGAZO: Mnada wa Hadhara

Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) itauza kwa njia ya mnada wa…