PUBLIC NOTICE: A Call for Stakeholders’ Views on Multiyear Tariff Application from Mpwapwa WSSA

Pursuant to Section 19(2) (b) of the EWURA Act, Cap 414, there shall be a public…

MWITO WA KUTOA MAONI :Maombi ya Leseni Kujihusisha na Mkondo wa Chini waSekta ya Mafuta ya Petroli

Kutokana na kifungu cha 19(4) cha Sheria ya EWURA, Sura ya 414 ya Sheria za Tanzania,…