Orodha ya Waombaji wa Leseni za  Umeme Waliopitishwa na Bodi Tarehe 22/3/2019 Kupewa Leseni

Bodi ya Wakurugenzi ya EWURA katika kikao chake cha tarehe 22/3/2019, imeidhinisha jumla ya waombaji 91 wa …

TANGAZO KWA UMMA: Onyo Kwa Mafundi Umeme

TAARIFA inatolewa kwa mafundi wa umeme na umma kwa ujumla kuwa, ni kosa kisheria kufanya kazi…

STANDARDIZED POWER PURCHASE AGREEMENT

Standardized Power Purchase Agreement

THE ELECTRICITY (DEVELOPMENT OF SMALL POWER PROJECTS) RULES, 2017

The Electricity (Development of Small Power Projects) Rules 2017

THE ELECTRICITY(NET-METERING) RULES, 2017

The Electricity (Net-Metering) Rules 2017

The Electricity (Development of Small Power Projects) Rules 2017

The Electricity (Development of Small Power Projects) Rules 2017

TAARIFA KWA WAOMBAJI WA LESENI ZA UMEME (ELECTRICITY LICENCES APPLICANTS)

Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inawatangazia waombaji wote wa leseni za…

LOIS INTRODUCTION

LICENCE ORDER INFORMATION SYSTEM (LOIS) INTRODUCTION EWURA LOIS is a portal that manages applications for electricity,…

National Energy Policy

Please click the following links to view the documents National Energy Policy 2015 National EnergyPolicy_December-2015 _____

TANGAZO KWA UMMA: SEMINA KUHUSU KANUNI MPYA ZA HUDUMA YA UFUNGAJI UMEME, 2015, KWA MAFUNDI WOTE WA UMEME WENYE LESENI ZA KUFUNGA UMEME (ELECTRICAL INSTALLATION) KWA MIKOA YA KASKAZINI (TANGA, KILIMANJARO, MANYARA, NA ARUSHA).

Kifungu cha 5(a) cha Sheria ya Umeme, Sura ya 131 ya Sheria za Tanzania, kinaipa Mamlaka…