TAARIFA KWA UMMA: Mwito wa Maoni ya Wadau kuhusu Maombi ya Marekebisho ya Bei za Umeme kutoka Kampumi ya Usambazaji Umeme ya Mwenga kwa Mwaka 2021/22-2023/24

Kwa mujibu wa Kifungu cha 19 (2) (b) cha Sheria ya EWURA, Sura ya 414, kutakuwa na mkutano Jumatatu, tarehe 14 Juni 2021 katika Ukumbi wa Ofisi ya Kijiji cha Igoda Mufindi kuanzia saa 4:00 asubuhi. Lengo kuu la mkutano huo ni kukusanya maoni ya wadau ikiwa ni pamoja na Baraza la Ushauri la Serikali (GCC), Baraza la Ushauri la Watumiaji (CCC), wateja na umma kwa jumla juu ya uhalisia wa maombi ya mabadiliko ya bei zinazopendekezwa.

Soma Zaidi:-

Hits: 244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *