Mawasiliano

MAWASILIANO

Makao makuu ya Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji yapo katika Jiji la Dodoma. EWURA ina ofisi 5 za kanda zilizopo katika Mikoa ya Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam na Dodoma kama zilivyoainishwa hapa: –

 

MAKAO MAKUU

Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji,

Jengo la EWURA, Kiwanja Na 3,

Kitalu AD, Medeli Magharibi,

S.L.P 2857,

Dodoma.

Simu: +255-26 2329003 – 4;

Faksi:  +255-26 232900

Baruapepe:  info@ewura.go.tz

Tovuti: www.ewura.go.tz

Namba ya Bure: 0800110030

 

OFISI ZA KANDA ZA EWURA

 

Kanda ya Ziwa

Ghorofa ya 4, Jengo la PSSSF,

Barabara ya Kenyatta,

S.L. P 2069, MWANZA

Simu: +255 28 2506071-72

Faksi: +255 28 2506073

Baruapepe:  info@ewura.go.tz;

Tovuti: www.ewura.go.tz

_________________________________________

Kanda ya Kaskazini

Ghorofa ya 2, Jengo la PSSSF,

Mkabala na Hoteli ya Kibo Palace,

Eneo la Ushoroba,

Mtaa wa Ingira 16,
S.L.P 1458 ARUSHA
Simu: +255 (0)27 2970277-78
Faksi: +255 (0) 27 2970279

Baruapepe: info@ewura.go.tz;

Tovuti: www.ewura.go.tz

__________________________________________

Kanda ya Nyanda za Juu Kusini

Ghorofa ya 6, Jengo la NHIF,

Mtaa wa Karume,

S.L.P 2245, MBEYA

Simu: +255 252957328/30

Faksi: +255 252957329

Baruapepe: info@ewura.go.tz;

Tovuti:www.ewura.go.tz

___________________________________________

Kanda ya Mashariki

Ghorofa ya 7, Jengo la PSSSF,

Mkabala na Kijiji cha Makumbusho, Kijitonyama

S.L.P. 72175,

DAR ES SALAAM

Simu: +255 22 292 3513-8

Faksi: +255 22 292 3519

Baruapepe: info@ewura.go.tzTovuti: www.ewura.go.tz

____________________________________________

Kanda ya Kati

Jengo la EWURA, Ghorofa ya Kwanza,

Kiwanja Na. 3, Kitalu AD, Medeli Magharibi,

S.L.P 2857,

DODOMA

Simu: +255-26 2329002;

Faksi:  +255-26 2329005

Baruapepe:  info@ewura.go.tz

Tovuti: www.ewura.go.tz

___________________________________________

 

Visits: 3752