Nyenzo za Udhibiti Sekta ya Gesi Asilia

Gesi Asilia | Udhibiti wa Kiufundi | Utoaji wa Leseni za Gesi Asilia | Nyenzo za Udhibiti | Udhibiti Uchumi | Utatuzi wa Malalamiko na Migogoro

Nyenzo za Udhibiti

Sera ya Taifa ya Nishati ya mwaka 2015

Ili kutatua changamoto katika mkondo wa kati na wa chini wa shughuli za gesi asilia nchini, serikali ilitayarisha Sera ya Taifa ya Nishati, 2015 kwa lengo la kuwezesha upatikanaji na unafuu wa huduma endelevu na za kisasa za nishati.  Sera inaeleza kwa kina sheria na muundo wa kitaasisi wa petroli, umeme, nishati jadidifu, tija katika nishati kwa kuzingatia maslahi ya taifa.

Sheria

Sheria ya Petroli , Sura ya 392) ndiyo sheria kuu inayosimamia mkondo wa juu, kati na wa chini wa shughuli za mafuta. Haki na wajibu kwa wenye leseni na waendeshaji wa shughuli za gesi asilia zimeainishwa katika mikataba yao. Kifungu cha 30 cha Sheria hiyo na kifunfu cha 7 cha  Sheria ya EWURA,Sura Na. 414 ; na marekebisho yake; vimeipa  EWURA uwezo wa  kusimamia, kuendeleza na kutekeleza masuala ya sekta ndogo ya gesi asilia, kuandaa kanuni na miongozo mbalimbali z kama ifuatavyo: –

Miongozo

Kanuni

Viwango

 • ZS 2255:2018 (1st Ed) Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline transportation systems
 • TZS 1792: 2016 (1st Ed) Safety and control devices for gas burners and gas\-burning appliances — Particular requirements — Part 3\: Gas/air ratio controls, pneumatic type
 • TZS 1970: 2017 – ISO 15649: 2001 (1st ed) Petroleum and natural gas industries — Piping
 • TZS 1790:2016 – ISO 23550:2011 (1st ed) Safety and control devices for gas burners and gas\-burning appliances \- General requirements\
 • TZS 1791:2016-ISO 23551-1:2012 Safety and control devices for gas burners and gas\-burning appliances — Particular requirements — Part 1\: Automatic and semi\-automatic valves
 • TZS 1790:2016-ISO 23550:2011 Safety and control devices for gas burners and gas\-burning appliances — General requirements
 • TZS 1920-5:2016-ISO 1042-5:2004 Petroleum and natural gas industries — Cements and materials for well cementing — Part 5\: Determination of shrinkage and expansion of well cement formulations at atmospheric pressure
 • TZS 1920-4:2016-ISO 1042-4:2004 Petroleum and natural gas industries — Cements and materials for well cementing — Part 4\: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure
 • TZS 1920-3:2016-ISO 1042-3:2003 Petroleum and natural gas industries — Cements and materials for well cementing —Part 3\: Testing of deepwater well cement formulations
 • ZS 1920-1:2016-ISO 1042-1:2009 Petroleum and natural gas industries — Cements and materials for well cementing — Part 1\: Specification
 • TZS 1307: 2010 ISO 11439: 2000 Gas cylinders \- high pressure cylinders for the on\- board storage of natural gas as a fuel automotive vehicles
 • TZS 1187 (Part 5): 2010(1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 5\: Manual cylinder valve
 • TZS 1187 (Part 1): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components part 1\: General requirements and definitions
 • TZS 1187 (Part 17): 2010(1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 17\: Flexible fuel line
 • TZS 1187 (Part 16): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 16\: Rigid fuel line
 • TZS 1187 (Part 2): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 2\: Performance and general test method
 • TZS 1187 (Part 11): 2010 Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components part 11\: Gas/ air mixer
 • TZS 1187 (Part 7): 2010 Road vehicles \- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 7\: Gas injector
 • TZS 1187 (Part 10): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components part 10\: Gas\- flow adjuster
 • TZS 1187 (Part 12): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 12\: Pressure relief valve \(PRV\)
 • TZS 1187 (Part 8): 2010 Road vehicles \- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components part 8\: Pressure indicator
 • TZS 1187 (Part 9): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 9\: Pressure regulator
 • TZS 1187 (Part 15): 2010 Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components part 15\: Gas\- tight housing and ventilation hose
 • TZS 1187 (Part 13): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 13\: Pressure relief device \(PRD\)
 • TZS 1187 (Part 14): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 14\: Excess flow valve
 • TZS valve187 (Part 6): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 6\: Automatic valve
 • TZS 1187 (Part 3): 2010 (1st Ed) Road vehicles\- Compressed Natural Gas \(CNG\) fuel system components Part 3\: Check 

Visits: 71