Utatuzi wa Malalamiko na Migogoro Nishati

Petroli | Miundombinu ya petroli | Utoaji wa leseni na vibali vya ujenzi | Nyenzo za udhibiti | Upangaji wa bei za bidhaa za petroli | Taarifa za utendaji | Ufuatiliaji wa Utekelezaji Sekta ya Mafuta | Utatuzi wa Malalamiko na Migogoro

Utatuzi wa Malalamiko na Migogoro

Kifungu cha 32 (1) cha Sheria ya Umeme Sura Na 131 kinaipa Mamlaka uwezo wa kupima utendaji wa watoa huduma kwa mujibu wa Sheria au kwa mujibu wa tozo zilizoidhinishwa, baada ya kupokea malalamiko

(a) Kuwasilisha malalamiko
Any person who has suffered loss caused by regulated activity in the Mid and Downstream petroleum sub-sector shall lodge a complaint by filing a Complaint Form which can be accessed through LOIS System.

(b) Uaamuzi ya Malalamiko

Visits: 60