Bei na Tozo za Huduma ya Maji

Taarifa za jumla | Shughuli za Udhibiti wa Maji na Usafi wa Mazingira | Nyenzo za Udhibiti wa Maji na Usafi wa Mazingira | Utoaji wa leseni | Viwango vya bei na tozo  | Masuala ya Afya, Usalama na Mazingira | Ripoti za Utendaji wa Mamlaka za Maji | Utatuzi wa Malalamiko yanayohusu Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira

Viwango vya bei na tozo 

EWURA ina wajibu wa kupitia viwango vya bei na tozo baada ya kupokea maombi kutoka kwa mamlaka ya maji au wakati wowote EWURA itakapoona kuna ulazima wa kufanya hivyo kama ilivyoainishwa katika Kifungu cha 17 cha Sheria ya EWURA Sura ya 414.

Utaratibu wa kuomba viwango vya bei na tozo

Utaratibu wa kutuma maombi ya viwango vya bei na tozo umeainishwa kwenye Tariff Application is provided under the EWURA Water Tariff Application and Rate Setting Rules 2020 -GN 490

Uamuzi wa Mamlaka kuhusu amri ya bei na tozo hutolewa kwa maandishi.

Amri za viwango vya bei na tozo

Amri za viwango vya bei na tozo kwa kawaida huambatishwa na masharti ambayo hayana budi kutimizwa na waombaji (WSSAs). Masharti hayo yanatakiwa kutimizwa ndani au kabla ya muda uliotajwa. Bofya hapa kwa ajili ya viwango vya bei na tozo vilivotolewa katika Mamlaka za Maji na Usafi wa Mazingira.

Visits: 249