Nyenzo za Udhibiti Sekta ya Maji na Usafi wa Mazingira

Taarifa za jumla | Shughuli za Udhibiti wa Maji na Usafi wa Mazingira | Nyenzo za Udhibiti wa Maji na Usafi wa Mazingira | Utoaji wa leseniViwango vya bei na tozo  | Masuala ya Afya, Usalama na Mazingira | Ripoti za Utendaji wa Mamlaka za Maji | Utatuzi wa Malalamiko yanayohusu Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira

Nyenzo za Udhibiti wa Maji na Usafi wa Mazingira

Sera

Sera ya Taifa ya Maji (National Water Policy), 2002

Sheria

Sheria Ndogo

Kanuni

 

Miongozo/Manual

 

Miongozo/Guidelines

Viwango vya Ubora

Mamlaka za Maji na Usafi wa Mazingira zinapaswa zinatumia vifaa ambavyo vinakidhi viwango vya ubora kama vilivyoainishwa na Shirika la Viwango Tanzania (TBS) kama ifuatavyo:-

  • TZS789:2018-EAS12:2018 Portable Water Specification
  • TZS760:2019 (2nd Edition) Wastewater
  • TZS782-1:2015/ISO4064:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements
  • TZS 605-2: 2015 ISO 1452-2: 2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure-2: Pipes
  • TZS 605-3: 2015 ISO 1452-3: 2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure-3: Fittings

 

Visits: 198